Twoja przeglądarka nie obłusguje javascript. Włącz obsługę lub zainstaluj inną.

2021

KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ekspertfitness.com Piotr Ośródka z siedzibą w Łodzi, ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, NIP 726-226-63-46, REGON 472927286

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamawianej usługi oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (np. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, marketing bezpośredni usług własnych).

3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu, tj. świadczące nam usługi doradcze, pomoc prawną, podatkową i rachunkową.

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza EOG (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez:
• okres realizacji zamawianej usługi
• przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dane podatkowe,
• przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów – przez czas trwania takich postępowań.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO/PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r..

8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

10. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

loader