Twoja przeglądarka nie obłusguje javascript. Włącz obsługę lub zainstaluj inną.

EU4YA BY TIGUAR 2018

Rejestracja

1Zarejestruj się / Zaloguj się

Wypełnij formularz, aby dokonać rejestracji na konwencję:

Administratorem danych osobowych jest ekspertfitness.com Piotr Ośródka, z siedzibą w Łodzi ul. Brukowa 6/8, 91-341 Łódź, tel. +48 42 640 77 22. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3 i 5 Ustawy o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) w celu realizacji zamawianej usługi oraz gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora danych (np. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, marketing bezpośredni usług własnych). Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne. W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

2Uzupełnij dane

3Wybierz bilet i dodatki

4Zapłać